Versiunea în limba română a Ghidului pentru includerea eficace a părților interesate în procesul de asigurare a calității realizată de ARACIS

Suntem încântați să vă anunțăm că pe web site-ul ARACIS a fost publicat comunicatul de presă despre modul în care ARACIS a realizat versiunea în limba română a Ghidului pentru includerea eficace a părților interesate în procesul de asigurare a calității.

Se poate accesa la următorul link

Versiunea în limba engleză a comunicatului de presă se regaseste aici. La cuvantul aici.

Vă dorim lectură placută!

  “ARACIS a realizat versiunea în limba română a Ghidului pentru includerea eficace a părților interesate în procesul de asigurare a calității, ghid realizat în cadrul proiectului „Implicarea eficace a părților interesate în activități externe de asigurare a calității” (Effective Involvement of Stakeholders in External Quality Assurance Activities – ESQA). Documentul poate fi consultat aici.

Acest ghid a fost elaborat de către doi experți internaționali și urmărește să ofere recomandări care vizează în primul rând agențiile de asigurare a calității și autoritățile naționale din Spațiul European al Învățământului Superior (SEÎS), pentru consolidarea dialogului și a cooperării cu părțile interesate, precum și îndrumări pentru implicarea eficace a acestora în procesele de asigurare a calității.

Ghidul este inclus în mesajul Asociației Europene pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior – ENQA către miniștrii educației din țările membre ale Spațiului European al Învățământului Superior, transmis în cadrul conferinței ministeriale care a avut loc la 19 noiembrie 2020 și disponibil aici.

Implicarea părților interesate în activitățile de asigurare externă a calității (AC) reprezintă o obligație a agențiilor de asigurare a calității, în conformitate cu prevederile Standardelor și liniilor directoare pentru asigurarea calității în Spațiul European al Învățământului Superior (ESG). ARACIS realizează eforturi continue pentru îmbunătățirea implicării actorilor interesați în activitatea sa, atât la nivelul structurilor de conducere, cât și în activitățile de evaluare și asigurare a calității.

Ministerul Educației, prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, implementează proiectul „Implicarea eficace a părților interesate în activități externe de asigurare a calității” (ESQA), cod 607068-EPP-1-2018-1-RO-EPPKA3-BOLOGNA, aprobat de către Agenția Executivă Educație, Audiovizual și Cultură, în vederea co-finanţării din Programul ERASMUS+: Învățământ Superior – Alianțele cunoașterii, Suport Bologna, Jean Monnet, acțiunea cheie Suport pentru implementarea reformelor la nivelul Spațiului European al Învățământului Superior.

Proiectul se derulează pe o perioadă de 2 ani și este implementat în parteneriat cu Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS), precum și cu agenții de asigurare a calității din Bulgaria, Danemarca, Franța și Moldova, dar și cu Organizația Europeană a Studenților (ESU), Asociația Europeană pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior (ENQA) și Asociația Europeană a Instituțiilor de Învățământ Superior (EURASHE).”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *