Comunicat de lansare a proiectului Implicarea eficace a părților interesate în activități externe de asigurare a calității – ESQA

Comunicat de lansare a proiectului Implicarea eficace a părților interesate în activități externe de asigurare a calității – ESQA

Ministerul Educației și Cercetării, prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, a demarat implementarea proiectului Implicarea eficace a părților interesate în activități externe de asigurare a calității ESQA, cod 607068-EPP-1-2018-1-RO-EPPKA3-BOLOGNA, aprobat de către Agenția Executivă Educație, Audiovizual și Cultură, în vederea co-finanţării din Programul ERAMSUS+: Învățământ Superior – Alianțele cunoașterii, Suport Bologna, Jean Monnet, acțiunea cheie Suport pentru implementarea reformelor la nivelul Ariei Europene a Învățământului Superior (EHEA).

Proiectul se derulează pe o perioadă de 2 ani și este implementat în parteneriat cu Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior ARACIS, precum și cu agenții de asigurare a calității din Bulgaria, Danemarca, Franța și Moldova, dar și cu Organizația Europeană a Studenților ESU, Asociația Europeană pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior ENQA și Asociația Europeană a Instituțiilor de Învățământ Superior EURASHE.

Principalul obiectiv vizat îl reprezintă identificarea mijloacelor prin care este posibilă creșterea implicării părților interesate în procesele de asigurare externă a calității, la nivelul țărilor membre în Aria Europeană a Învățământului Superior, în concordanță cu prevederile Standardelor și Liniilor Directoare pentru asigurarea calității în Spațiul European al Învățământului Superior (ESG) 2015. Prin activitățile sale, proiectul sprijină Grupul de Monitorizare a Procesului Bologna (Bologna Follow-Up Group/BFUG), asigurarea calității fiind una dintre reformele cheie vizate de acesta.

În vederea atingerii obiectivului vizat, se va realiza mai întâi un studiu la nivelul țărilor membre EHEA, analizând implicarea părților interesate în procesele de asigurare externă a calității, cu identificarea și prezentarea unor exemple de bună practică. Cele 5 agenții de asigurare a calității membre în consorțiu vor participa la activități de tip peer review și tip peer-learning, în etapa de analiză. În baza acestor rezultate, va fi dezvoltat un Ghid, care are în vedere ca obiectiv principal definirea rolului și profilului diferitelor categorii de părți interesate, proceduri pentru recrutarea acestora, adecvate profilului definit, modalități eficace de implicare a acestora în activitățile de asigurare a calității, incluzând o mai bună comunicare sau cursuri de formare adecvate. În final, agențiile partenere vor analiza și identifica măsurile necesare pentru aplicarea prevederilor Ghidului în activitatea proprie de asigurare a calității.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *