CHESTIONAR CU PRIVIRE LA DIRECȚIILE DE ACȚIUNE PENTRU IMPLICAREA MAI EFICIENTĂ A PĂRȚILOR INTERESATE ÎN ACTIVITĂȚILE DE ASIGURARE EXTERNĂ A CALITĂȚII

În baza Ghidului pentru includerea eficace a părților interesate în procesul de asigurare a calității, Agenția Română pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior din România (ARACIS) a elaborat o analiză a nevoilor de schimbare cu privire la implicarea actorilor interesați, care a condus la propuneri de acțiuni concrete pentru viitor.

Având în vedere implicarea sau interesul dumneavoastră pentru domeniul învățământului superior, vă invităm să consultați analiza și acțiunile propuse, și să completați chestionarul care poate fi accesat aici, până la data de 5 Iunie.

Contribuția dumneavoastră este extrem de importantă, pentru a identifica noi direcții pe care ARACIS le poate aborda, în vederea creșterii gradului de implicare a părților implicate în activitățile sale.

ARACIS Analiza nevoilor de schimbare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *