Obiective

Sprijinirea activităților de peer-learning pe teme de Asigurare a Calității in Grupul Bologna Follow-up și în procesul Bologna

Analiza includerii diverselor categorii de părți interesate în Asigurarea Calității

Analiza așteptărilor părților interesate privind activitățile de asigurare a calității externe

Împărtășirea de bune practici în Agențiile de Asigurare a Calității (AAC) privind includerea părților interesate în activități de asigurare a calității externe și dezvoltare continuă a practicilor

Recomandări oferite autorităților naționale și Agențiilor de Asigurare a Calității privind implicarea părților interesate, modalitățile de îmbunătățire a dialogului și cooperarea între părțile interesate, precum și implicarea lor eficace în procesul de asigurare a calității.

Activități și rezultate ale proiectului

 • 1 Studiu

  la nivelul țărilor membre ale Ariei Europene a Învățământului Superior (EHEA), care stabilește includerea părților interesate în activitățile de Asigurare a Calității externe și identifică exemple de bune practici

  Studiu
 • 2 activități de tip peer review

  pentru identificarea punctelor tari și slabe ale includerii părților interesate în procedurile Agențiilor de Asigurare a Calității partenere, structuri guvernamentale etc. Activitățile presupun workshop-uri cu participanți din diferite categorii de părți interesate din țara respectivă, precum și autoritatea națională de Învățământ Superior

  Rapoarte
 • 1 activitate de tip peer-learning

  ca parte a întâlnirilor Grupului BFUG de Predare-Învățare Reciprocă pe teme de Asigurarea Calității, cu participarea membrilor Agențiilor de Asigurare a Calității din Aria Europeană a Învățământului Superior (EHEA)

  Raport
 • 1 Ghid

  pentru includerea eficace a părților interesate în procesul de asigurare a calității

  Ghid
 • 1 activitate online de tip peer-learning

  desfășurată în conformitate cu Ghidul, cu prezența Agențiilor de Asigurare a Calității din țările membre Ariei Europene a Învățământului Superior (EHEA)

  Video
 • 5 analize

  Analiză asupra nevoilor de schimbare la nivelul Agențiilor de Asigurare a Calității partenere în proiect, în conformitate cu Ghidul privind implicarea părților interesate în activitățile de asigurare a calității la nivel de țări din Spațiul European de Învățământ Superior.

  Raport

Evenimente și comunicate de presă

CHESTIONAR CU PRIVIRE LA DIRECȚIILE DE ACȚIUNE PENTRU IMPLICAREA MAI EFICIENTĂ A PĂRȚILOR INTERESATE ÎN ACTIVITĂȚILE DE ASIGURARE EXTERNĂ A CALITĂȚII

În baza Ghidului pentru includerea eficace a părților interesate în procesul de asigurare a calității, Agenția Română pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior din România (ARACIS) a elaborat o […]

EURASHE Conference

Prezentarea Proiectului ESQA în cadrul celei de-a 30-a Conferințe Anuale a EURASHE

Proiectul Implicarea eficace a părților interesate în activități externe de asigurare a calității – ESQA a fost prezentat la cea de-a 30-a conferință anuală a EURASHE, în […]

POZA ARTICOL Romanian version of the Guide on involvement of stakeholders’ in quality assurance activities realised by ARACIS

Versiunea în limba română a Ghidului pentru includerea eficace a părților interesate în procesul de asigurare a calității realizată de ARACIS

Suntem încântați să vă anunțăm că pe web site-ul ARACIS a fost publicat comunicatul de presă despre modul în care ARACIS a realizat versiunea în limba română a Ghidului […]

pexels-tirachard-kumtanom-574285

Activitatea online de tip peer-learning bazată pe proiectul Ghidului pentru implicarea eficace a părților interesate în asigurarea calității

Suntem încântați să vă anunțăm că la data de 20 octombrie 2020, orele 13:00 – 17:00 CEST, va avea loc activitatea online de tip peer-learning bazată pe […]

binding-books-bound-colorful-272980

Consultare a Ghidului pentru Implicarea Eficace a Părților Interesate în Asigurarea Calității

Vă invităm cordial să răspundeți la o consultare privind elaborarea Ghidului asupra Implicării eficace a părților interesate în activități externe de asigurare a calității. Acest Ghid urmărește […]

2.2.2

Activitate de tip peer-learning în cadrul Grupului de Suport pentru asigurarea calității organizat de Grupul de monitorizare a Procesului Bologna (Bologna Follow-Up Group/BFUG)

Între 15 și 17 ianuarie 2020 s-a desfășurat la Universitatea din Ghent, Belgia, întâlnirea Conducerii și Activitatea de tip peer-learning din cadrul proiectului “Implicarea eficace a părților […]

79494826_163607951689558_2924802699134238720_o

A doua activitate de tip peer-review

Între 2 și 4 decembrie 2019 s-au desfășurat în Copenhaga activități de tip Peer-review și un atelier de analiză cu părțile interesate” în cadrul proiectului “Implicarea eficace […]

77062162_144689183581435_8521865523636469760_n

Atelier de lucru și analiză și Activități de tip Peer – review cu participarea părților interesate în activitățile de asigurare a calității – București

Între 30 octombrie și 1 noiembrie s-a desfășurat atelierul de lucru “Implicarea eficace a părților interesate în activități externe de asigurare a calității ESQA”. Atelierul de lucru […]

PHOTO-2019-10-02-16-14-35

Prima întâlnire de lucru

Ședința de demarare a Proiectului Prima ședință de lucru din cadrul proiectului Implicarea eficace a părților interesate în activități externe de asigurare a calității – ESQA Prima […]

adult-books-campus-159775

Comunicat de lansare a proiectului Implicarea eficace a părților interesate în activități externe de asigurare a calității – ESQA

Comunicat de lansare a proiectului Implicarea eficace a părților interesate în activități externe de asigurare a calității – ESQA Ministerul Educației și Cercetării, prin Unitatea de Management […]

Apel

Erasmus+ - KA3 – Support to Policy Reform
Invitation to submit: EACEA/35/2018 ``Support to the implementation of EHEA reforms - 2018-2020``

STRAND 1: Support to the activities related to the Bologna Peer Groups

0 de luni

Conținutul acestui site nu reflectă opinia oficială a Uniunii Europene

607068-EPP-1-2018-1-RO-EPPKA3-BOLOGNA

Aplicant

Parteneri - Participanți
Organizații

Parteneri – Agenții de Asigurare a Calității