Obiective

Sprijinirea activităților de învățare reciprocă pe teme de Asigurare a Calității in Grupul Bologna Follow-up și în procesul Bologna

Analiza includerii diverselor categorii de părți implicate în Asigurarea Calității

Analiza așteptărilor părților implicate despre activitățile de asigurare a calității externe

Împărtășirea de bune practici în Agențiile de Asigurare a Calității (AAC) privind includerea părților implicate în activități de asigurare a calității externe și dezvoltare continuă a practicilor

Recomandări oferite autorităților naționale și Agențiilor de Asigurare a Calității privind implicarea părților interesate, modalitățile de îmbunătățire a dialogului și cooperarea între părțile interesate, precum și implicarea lor eficace în procesul de asigurare a calității.

Activități și rezultate ale proiectului

 • 1 Studiu

  la nivelul țărilor membre ale Spațiului European al Învățământului Superior (EHEA), care stabilește includerea părților implicate în activitățile de Asigurarea Calității externe și identifică exemple de bune practici

  Studiu
 • 2 activități de verificare reciprocă

  pentru identificarea punctelor tari și slabe ale includerii părților implicate în procedurile Agențiilor de Acreditare a Calității partenere, structuri guvernamentale etc. Activitățile presupun workshop-uri cu participanți din diferite categorii de părți implicate din țara respectivă, precum și autoritatea națională de Învățământ Superior

 • 1 activitate de predare-învățare reciprocă

  ca parte a întâlnirilor Grupului BFUG de Predare-Învățare Reciprocă pe teme de Asigurarea Calității, cu participarea membrilor Agențiilor de Acreditare a Calității din Aria Europeană a Învățământului Superior (EHEA)

 • 1 Ghid

  pentru includerea eficace a părților implicate în procesul de asigurare a calității

  Ghid
 • 1 activitate online de tip peer-learning

  desfășurată în conformitate cu Ghidul, cu prezența Agențiilor de Asigurare a Calității din țările membre Ariei Europeane a Învățământului Superior

  Video
 • 5 analize

  Analiză asupra nevoilor de schimbare la nivelul Agențiilor de Asigurare a Calității partenere în proiect, în conformitate cu Ghidul privind implicarea părților interesate în activitățile de asigurare a calității la nivel de țări din Spațiul European de Învățământ Superior.

Evenimente și comunicate de presă

Activitatea online de peer-learning bazată pe draftul Ghidului pentru implicarea eficace a părților interesate în asigurarea calității

Suntem încântați să vă anunțăm că la data de 20 octombrie 2020, orele 13:00 – 17:00 CEST, va avea loc activitatea online de predare-învățare reciprocă bazată pe […]

Consultare a Ghidului pentru Implicarea Eficace a Părților Interesate în Asigurarea Calității (AC)

Vă invităm cordial să răspundeți la o consultare privind la elaborarea Ghidului privind Implicarea eficace a părților interesate în activități externe de asigurare a calității. Acest ghid […]

Activitate de predare-învățare reciprocă în cadrul Grupului de Suport pentru Asigurarea Calității organizat de Grupul de monitorizare a Procesului Bologna (Bologna Follow-Up Group/BFUG)

Între 15 și 17 ianuarie 2020 s-a desfășurat la Universitatea din Ghent, Belgia, întâlnirea Conducerii și Activitatea de predare-învățare reciprocă din cadrul proiectului “Implicarea eficace a părților […]

A doua activitate de evaluare reciprocă

Între 2 și 4 decembrie 2019 s-au desfășurat în Copenhaga “Activități de Peer-review și un atelier de diagnosticare cu părțile implicate” în cadrul proiectului “Implicarea eficace a […]

Atelier de lucru și diagnoză și Activități de tip Peer – review cu participarea actorilor interesați în activitățile de asigurare a calității – București

Atelier de lucru și diagnoză și Activități de tip Peer – review cu participarea actorilor interesați în activitățile de asigurare a calității – București Între 30 octombrie […]

Prima întâlnire de lucru

Ședința de demarare a Proiectului Prima ședință de lucru din cadrul proiectului Implicarea eficace a părților interesate în activități externe de asigurare a calității – ESQA Prima […]

Comunicat de lansare a proiectului Implicarea eficace a părților interesate în activități externe de asigurare a calității – ESQA

Comunicat de lansare a proiectului Implicarea eficace a părților interesate în activități externe de asigurare a calității – ESQA Ministerul Educației și Cercetării, prin Unitatea de Management […]

Apel

Erasmus+ - KA3 – Support to Policy Reform
Invitation to submit: EACEA/35/2018 ``Support to the implementation of EHEA reforms - 2018-2020``

STRAND 1: Support to the activities related to the Bologna Peer Groups

0 de luni

Conținutul acestui site nu reflectă opinia oficială a Uniunii Europene

607068-EPP-1-2018-1-RO-EPPKA3-BOLOGNA

Aplicant

Parteneri - Participanți
Organizații

Parteneri – AAC